Hrast

Hrast(Quercus) ima oko dvestotine vrsta. Najpoznatiji je hrast lužnjak koji se tradicionalno koristi kao drvo velike čvrstoće, odličnih karakteristika, jedinstvene teksture i boja.Veći deo hrastova su listopadna stabla, ali ima i nekih zimzelenih vrsta poput hrasta crnike. Muški i ženski cvetovi se nalaze na istoj biljci, ali su odvojeni. Plod hrasta je žir. Neke vrste kao što su kitnjak i lužnjak mogu narasti i do 40 metara u visinu, dok neke vrste kao što je hrast medunac rastu do 15 metara visine.

Pored upotrebe u proizvodnji nameštaja, stolarije, predmeta od drveta, osnovni  je materijal za proizvodnju najkvalitetnijih drvenih podova i zidnih obloga.