Abonos

Fosilni hrast ili abonos (engl. bog-oak),  je prirodno drvo hrasta koje je u vodi i mulju rečnih korita odlezalo od nekoliko stotina do nekoliko hiljada godina. Usled hemijskih procesa i pod uticajem tekuće vode i  vremena, dobija tamno smeđu, sivu i crnu boju, kao i izuzetnu čvrstoću, specifičnu težinu, pa ga s pravom nazivaju ‚‚ večno drvo‚‚.

Abonos je jako zahtevan za sušenje a od stabla je moguće iskoristiti oko 20%, zbog čega fosilni hrast ima visoku cenu. Zbog svojih karakteristika i trajnosti drvo abonosa je vrlo cenjeno i  traženo a koristi se za izradu furnira, komadnog nameštaja, muzičkih instrumenata . . .

Abonos koji mi koristimo u proizvodnji drvenih zidnih obloga potiče iz korita reke Velike Morave i Save.