Abonos

Fosilni hrast ili abonos (engl. bog-oak),  je prirodno drvo hrasta koje je u vodi i mulju rečnih korita odlezalo od nekoliko stotina do nekoliko hiljada godina. Usled hemijskih procesa i pod uticajem tekuće vode i  vremena, dobija tamno smeđu, sivu i crnu boju, kao i izuzetnu čvrstoću, specifičnu težinu, pa ga s pravom nazivaju ‚‚ večno drvo‚‚.

Detaljnije ›

Orah

U Srbiji, pevenstveno Šumadiji, ne postoji nikakava velika orahova šuma ili plantaža, postoje zasadi na malim površinama ili pojedinačna samonikla stabla, ipak kvalitet, čvrstoća, potpuno jedinstvena tekstura i boja, drvo našeg srpskog, šumadijskog oraha svrstava među najskuplje vrste u svetu.

Detaljnije ›

Hrast

Hrast(Quercus) ima oko dvestotine vrsta. Najpoznatiji je hrast lužnjak koji se tradicionalno koristi kao drvo velike čvrstoće, odličnih karakteristika, jedinstvene teksture i boja.Detaljnije ›

Pogledajte naše modele